Page 89 - 中華民國福建省政府志
P. 89

 永樂 12 年,增置貴州按察司;明宣宗宣德 5 年,裁撤交趾按察司。至此,除兩京 不設按察司外,全國分為 13 個按察司。
有鑑於按察司轄區過大,又以副使、僉事分司諸道,而有提督學道,清軍道, 驛傳道、分巡道、整飭兵備道等之設置。其中,提督學道除湖廣布政使司設提學 2 員外,其他 12 個布政使司各設 1 員。清軍道 13 個布政使司各置 1 員,駐在省治。 驛傳道設於江西、山東、河南、湖廣、廣東、四川、雲南等 7 個布政使司,其他 6 個未設驛傳道者,由清軍兼驛傳。
分巡道有浙江之杭嚴道、寧紹道、嘉湖道、金衢道;江西之饒南九江道、湖西 道、南昌道、湖東道、嶺北道;山東之兗州道、濟寧道、青州海防道、濟南道、海 右道、海道、登萊道、遼海道;山西之冀寧道、冀南道、雁門道;陜西之關內道、 關西道、隴右道、河西道、西寧道;河南之大梁道、汝南道、河南道、河北道;湖 廣之武昌道、荊西道、上荊南道、下荊南道、湖北道、上湖南道、下湖南道、沅靖 道;福建之巡海道、福寧道、興泉道、建南道、武平道、漳南道、建寧道、海道、 汀漳道;廣東之嶺東道、嶺西道、嶺南道、海北道、海南道;四川之上東道、下東 道、川西道、川北道、下川南道、上川南道;廣西府之江兵巡道、桂林兵巡道、蒼 梧兵巡道、左江兵巡道、右江兵巡道;貴州之貴寧道、思石道、都清道;雲南之安 普道、臨沅道、洱海道、金滄道等,共 69 個分巡道。
整飭兵備道有浙江之寧紹道、嘉興道、溫處道、臺海道;江西之南瑞道、廣建
道;山東之臨清道、武德道、曹濮道、沂州道、遼東道;山西之雁北道、大同道、
陽和道、潞安道、岢嵐道;陜西之肅州道、固原道、臨洮道、洮岷道、靖遠道、榆
林中路道、榆林東路道、寧夏河西道、寧夏河東兵糧道、浪道、漢羌道、潼關道;
湖廣之辰沅道;河南之睢東道;福建之福建兵備道、巡海道;廣東之南韶道、南雄
道;四川之松潘道、威茂道、建昌道、重夔道、安綿道、敘瀘道;貴州之威清道、
畢節道;雲南之曲靖道等,共 43 個整飭兵備道。另廣西是由 5 個分巡道兼整飭兵 備道。79
在軍政方面,明太祖洪武 8 年定在京設留守衛指揮使司、在外省設都指揮使 司(簡稱都司)掌理,俱直隸於大都督府。當時共設有北平、陜西、山西、浙江、
79 張廷玉等,《明史》,卷 75〈志第五十一.職官四〉。 1 47
  第壹肆篇


   87   88   89   90   91